Participácia na projektoch

 1. Výstava fotografií Poniky Okno do minulosti /marec 2015/
 2. DFF „Zdola ponickýho mlyna“
  výstava fotografií Poniky Okno do minulosti počas detského folklórneho festivalu /jún 2015/
 3. Ponická parta /jún 2015/
  oživenie tradičnej ponickej svadby a znovuzrodenie ponickej party v tradičnom svadobnom sprievode v roku 2015 počas DFF „Zdola ponickýho mlyna“.
  Prečítajte si viac ako vyzerali ponické svadby pred rokmi na mybystrica.sme.sk alebo na stránke matica.sk.
 4. Projekt Party v 21. storočí
  Predstavuje ponickú partu netradičným umeleckým spôsobom. Umelecky znázornené party sú vystavované na celom Slovensku a v zahraniční.
  Prečítajte si viac o ponických partách na stránke Party v 21.storočí.
 5. Výstava „Otvárajte dvere svadobná rodina“ /jún-november 2016/
  spolupracovali sme so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici na výstave „Otvárajte dvere svadobná rodina“, kde sme sprostredkovali zapožičanie ponického kroja a party a tiež sme poskytli historické fotografie s danou tematikou.
  Prečítajte si viac o výstave na stránke bystricoviny.sk.
 6. Monografia obce Poniky /rok 2018/
  poskytnutie fotografického materiálu