Ponik - Pojnik - Poniky

Niekedy na sklonku roku 2012 vznikol nápad zozbierať čo najviac dobových fotografií v obci Poniky. Myšlienka začala nadobúdať reálne kontúry v mesiaci apríl roku 2013, kedy bola vyhlásená výzva a bolo zorganizované prvé skenovanie dobových fotografií v Kultúrnom dome v Ponikách. Prví traja ochotní občania priniesli svoje fotografie, ktoré si roky uchovávali po svojich rodičoch, prarodičoch. Postupne sa pridávali aj ďalší a poskytovali svoje vzácne spomienky v podobe fotografií.

Aby sa aktivity a zozbieraný materiál dostali do čo najširšieho povedomia na propagáciu a sprístupňovanie materiálov bola využitá sociálna sieť FCB. V apríli v roku 2013 bol vytvorený facebookový komunitný profil Poniky Okno do minulosti. Sú na ňom zverejňované staré dobové fotografie, ktoré boli v obci Poniky postupne zozbierané a zdigitalizované. Od svojho vzniku si stránka získala už takmer 900 sledovateľov a množstvo pozitívnych spätných väzieb a ohlasov.

Prvotnou myšlienkou projektu bolo zozbierať čo najviac dobových fotografií, na ktorých je zachytený život obce Poniky, jej obyvateľov, výstavba a premeny v čase. Hlavným zámerom bolo vytvoriť unikátnu galériu, ktorá je záznamom doby, vypovedá o jednotlivých zmenách a zároveň približuje minulosť obce Poniky a jej obyvateľov.